Договір публічної оферти

Нижченаведений текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою http://viviami.com.ua/ , іменованим надалі «Інтернет-магазин» та користувачем послуг Інтернет-магазину, іменований в подальшому «Покупець», і визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.

Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (у відповідності зі ст. ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення накладеним платежем

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

5.2. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень, або ж через адресну кур’єрську доставку

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті http://viviami.com.ua/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.


Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку, зберігання, поширення, персональних даних

Дана Згода суб’єкта персональних даних щодо обробки його персональних розроблена відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VІ «Про захист персональних даних» в редакції від 21.12.2019 року (далі - “Закон”) і визначає основні положення щодо обробки, використання, поширення, захисту, збирання, накопичення та інших необхідних дій з персональними даними, укладена між Товариством з обмеженою відповідальністю «Камелія-К», код ЄДРПОУ 24932820 (далі – Товариство, Володілець/Розпорядник персональних даних) та фізичними особами, (надалі – “суб’єкт персональних даних”), що вступають в договірні відносини з Товариством.

1. Визначення Термінів

База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних.

Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

Використання персональних даних - будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.

Збирання персональних даних - дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу.

Накопичення персональних даних - дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.

Поширення персональних даних - дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.

Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній особі або іноземній юридичній особі.

Знищення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа яка добровільно та з повним усвідомленням наслідків надає Володільцю та /або Розпоряднику персональних даних свої персональні дані.

Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. Загальні положення

2.1 Товариство здійснює обробку, зберігання та використання персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, а також дії (операції), що здійснюються з персональними даними, а саме:
2.1.1. Збирання персональних даних;
2.1.2. Накопичення та зберігання персональних даних;
2.1.3. Поширення персональних даних;
2.1.4. Використання персональних даних;
2.1.5. Відновлення персональних даних;
2.1.6. Знищення персональних даних;
2.1.7. Включення персональних даних до баз даних;
2.1.8. Знеособлення персональних даних;
2.1.9. Інші дії щодо персональних даних, які необхідні для цілей цієї Згоди.

2.2 Товариство здійснює обробку та зберігання персональних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів законодавства України.

2.3 Дія цієї згоди поширюється також на випадки, коли Товариство виступає третьою особою, що обробляє персональні дані суб'єктів за дорученням іншого Володільця/Розпорядника персональних даних чи інших осіб, що надають Товариству посередницькі послуги та отримують персональні дані суб’єктів персональних даних з метою подальшого виконання персональних даних для укладання та виконання правочинів (договорів) між Товариством та такими суб’єктами персональних даних.

3. Принципи обробки персональних даних
3.1 Товариство приймає і забезпечує виконання наступних принципів обробки персональних даних:
3.1.1. персональні дані повинні оброблятись лише на законних підставах;
3.1.2. обробка здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних згоди на обробку таких даних;
3.1.3. обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їх обробки;
3.1.4. зміст і обсяг оброблюваних персональних даних повинні відповідати заявленим цілям обробки;
3.1.5. при обробці персональних даних повинні бути забезпечені точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність відносно цілей обробки персональних даних;
3.1.6. персональні дані повинні оброблятись з дотриманням вимог щодо захисту даних;
3.1.7. персональні дані не повинні передаватись іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо в юрисдикціях таких іноземних суб’єктів не забезпечено належного захисту персональних даних;
3.1.8. оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено цією угодою або іншим законодавством України;
3.1.9. при отриманні доступу до персональних даних, Товариство зобов'язане не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше передбачено цією угодою або іншим законодавством України.
3.1.10. Суб’єкт персональних даних персональних даних шляхом приєднання до умов цієї Згоди надає свою згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі користувачів та на обробку своїх персональних даних Володільцем (зокрема, на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та інші дії, які може вчиняти Володілець з його персональними даними: ім’я, прізвище, по батькові, номер засобів зв’язку, електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, телефон, електрона пошта), дані щодо місця проживання, а також інші персональні дані та відомості, які надаються на виконання вимог чинного законодавства та/або добровільно Суб'єктом персональних даних Володільцю виключно в цілях реєстрації Суб'єкта персональних даних в базі користувачів з подальшим направленням Суб'єкту персональних даних поштових повідомлень і sms-повідомлень, в тому числі, рекламно-інформаційних розсилок, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

4. Умови і цілі обробки

4.1. Обробка персональних даних Товариством здійснюється у наступних випадках:
4.1.1. за умови надання суб'єктом персональних даних згоди на обробку таких даних, яка висловлена у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;
4.1.2. необхідна для здійснення прав і законних інтересів Товариства або третіх осіб або для досягнення суспільних інтересів;
4.1.3. необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб’єкт персональних даних, а також для укладення договору з ініціативи суб’єкта персональних даних або договору, за яким суб’єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем;
4.1.4. необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків суб’єкта персональних даних у сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту.

5. Обробка персональних даних

5.1. При обробці персональних даних Товариство здійснює наступні дії (операції) або сукупність дій (операцій), з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення, за винятком випадків, коли більш вузький склад дій з персональними даними визначено дорученням суб'єкта персональних даних, за дорученням якого діє Товариство, або випливає з умови обробки персональних даних.
5.2. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, стану здоров'я, інтимного життя, приватного життя, інформації про членство суб'єкта персональних даних в громадських об'єднаннях або їх профспілкової діяльності не здійснюється.
5.3. Суб'єкт персональних даних може відкликати дану згоду шляхом направлення Володільцю письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов'язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб'єкта персональних даних. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.
5.4. Володілець/Розпорядник персональних даних зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Володільця, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням Договору.

6. Строки зберігання і вимоги до знищення персональних даних
6.1. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
6.1.1. закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;
6.1.2. припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;
6.1.3. набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.
6.2. Строк зберігання персональних даних становить 3 (три) роки починаючи з дати надання суб’єктом персональних даних цієї згоди.
6.3. Після закінчення строку зберігання персональних даних, який передбачений п. 6.2. цієї Згоди Володілець та/або Розпорядник персональних даних має право автоматично продовжити строк зберігання персональних даних на 3 (три) роки, якщо суб’єкт персональних даних після закінчення строку зберігання персональних даних не вимагає знищення персональних даних.

7. Забезпечення захисту персональних даних
7.1. Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.
7.2. Володілець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Суб’єкта персональних даних третіми особами, в тому числі працівниками Володільця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Володільцем або іншою особою з дозволу Суб’єкта персональних даних поза виконанням обов’язків за Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Володільця.

8. Інші умови
8.1. Суб’єкт персональних даних приєднується та приймає умови цієї Згоди шляхом надання письмової згоди або згоди у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди суб’єктом персональних даних та ідентифікувати такого суб’єкта персональних даних.
8.2. Суб’єкт персональних даних приєднується до цієї Згоди шляхом його вільного волевиявлення, без жодного примусу та усвідомлюючи юридичні наслідки цієї Згоди.
8.3. Суб’єкт персональних даних приєднуючись до цієї Згоди підтверджує, що положення цієї Згоди є чіткими та зрозумілими йому.
8.4. Знищення персональних даних суб’єкта персональних даних здійснюється у випадку вимоги суб’єкта персональних даних знищити його персональні дані в строки, які передбачені п.6.2-6.3 цієї Згоди.
8.5. Ця Згода вважається укладеною та набирає юридичної сили з моменту приєднання суб’єктом персональних даних до умов цієї Згоди.